MULTIKULTURNÍ   VÝCHOVA
.
ve ŠVP 2.st. základního vzdělávání, gymnázií a odborného vzdělávání,
praktické příklady a aktivity připravené k použití ve vyučovacích hodinách

Náš svět už je multikulturní, otevřeme oči a přijměme s radostí vše, co nás obohacuje.Prosím všechny kolegy ze středních škol, kteří se zapojili do mého výzkumu v rámci rigorozní práce na téma :"začlenění MKV do ŠVP na SŠ"
 a mají zájem o výsledky této práce, aby se mi ozvali na e-mail : Multikulturnivychova/zavinac/seznam.cz, ráda jim výsledky poskytnu.

Ukázky aktivit do výuky
pro vyučující na SOŠ a druhém stupni ZŠ- volně k nekomerčnímu použití

multitraktor.JPG
autorka obrázku : Barbora Valigurová, G-Vsetín, 2008

Ukázky motivačních textů,
které následně vyjdou knižně pod názvem Písně lásky s vůní dálek,
... zde ...

Vzdělávací oblast:
Jazykové vzdělávání a komunikace
* ČJ-popis osoby - zde !
*AJ-ustálená slovní spojení- zde !
Vzdělávací oblast
Společenskovědní vzdělávání
* OV- vyber si kupé- zde !
* OV- světová náboženství - zde !
*dějepis - VFR a svět- zde !
Vzdělávací oblast
Přírodovědné vzdělávání
*Původ průměrného Čecha- zde !
Vzdělávací oblast
Estetické vzdělávání
*Malujeme svět Inuitů- zde !
Vzdělávací oblast
Odborné vzdělávání - zde!
*Globalizace stravovávní- zde!
*Světoví vědci- zde !

Domácí projekty- zde !
*Anketa Vy a My - zde !
*Fair Trade a můj nákup - zde !
*Vyprávěj příběh těch dvou- zde
Výňatky z rigorózní práce:

*školská reforma, MKV a její realizace na SOŠ- zde !
*teoretická východiska MKV- zde !
Dotazování mezi kolegy- výsledky
proklikněte  zde !
Zpracovala jsem také aktivity do předmětů z oblasti matematického, ekonomického vzdělávání, dále potom vzdělávání v ICT, vzdělávání pro zdraví atd... učitelům zapojeným do  výzkumu tyto aktivity ráda poskytnu e-mailem...............
........................................................................................................................................

Další náměty jak na výuku MKV
dovolím si představit několik projektů, které souvisí s výukou MKV

1.Pravidelně se účastníme dne 27.1. vzpomínkových pietních aktů u památníku vypálené židovské synagogy ve Vsetíně a tak uctíváme památku oběti holocaustu, který pro nás není jen symbolem zbytečné smrti miliónů pro nás neznámých lidí, ale i symbolem utrpení naší rodačky Ilsy Eichner-Reinerové, se kterou jsme v kontaktu a známe hrůzy holocaustu z jejího vyprávění.

2.Uspořádali jsme velkou vzpomínkou akci - soutěž- Po stopách židů ve Vsetíně pro všechny vsetínské základní školy. Spolupřadatelem se stalo město Vsetín a Dům kultury Vsetín, takže jsme mohli využít zařízení kina Vatra ve Vsetíně. Více zde !

3. V rámci výuky i mimo ni, prostřednictvím domácích projektů žáků jsme připravili akci pro všechnxy školy ze Vsetína s názvem: Vyznám se... v pomnících a památnících, památných místech ve Vsetíně (zde !). Úkolem žáků bylo zmapovat významná a zajímavá místa, pomníky, památníky, zejména potom na židovskou komunitu ve Vsetíně, ale i v rámci 1. a 2. světové války jsme vzpomínali na oběti z jiných zemí, které u nás bojovaly či zahynuly, bvýznamné osobnosti, které Vsetín navštívily atd...

4.Domácí projekty žáků - podhádka nejen o rasismu v režii žáků ZŠ- zde !
podobnou aktivitu zpracovávali i žáci SŠ a také se jim dařilo....

5.Propojení do jiných vyučovacích předmětů - například do VV - austrálské motivy kreslili žáci 7.A pod vedením Mgr. Zajícové
a
a
a
a
a


DIPLOMOVÁ PRÁCE, která předcházela práci RIGORÓZNÍ...
 rok obhajoby-2009

Zpracovala jsem v rámci své diplomové práce několik konkrétních aktivit v rámci učiva multikulturní výchovy. 
Budu ráda, když Vám budou k užitku.
J. Š.
Vzdělávací oblast:

Člověk a společnost
Vzdělávací oblast:

Člověk a příroda
Vzdělávací oblasti:

Jazyk 
Umění a kultura
Člověk a svět práce
Vzdělávací oblasti:

Matematika 
Informatika


Kompletní text diplomové práce:
Multikulturní výchova ve ŠVP a vybrané praktické příklady - úryvky
(plný text zveřejním po obhajobě)
Motivační příběhy

(vhodné k použití kdykoliv, zejména při "suplování")
Odkazy na zajímavé stránky a literaturu
Odkazy na zajímavé stránky a literaturu
Varianty- vzdělávací program společnosti Člověk v tísni
Projekt CzechKid
Multikulturní centrum Praha
Kabinet multikulturní výchovy
Zkola-vzdělávací portál školství Zlínského kraje

multitraktor.JPG


autorka obrázku : Barbora Valigurová, G-Vsetín, 2008
.Proběhly bedesy - výsledkem jsou aktivity MKV,  které zde budou počátkem šk.roku 2010-2011 zveřejněny včetně pracovních listů
besedy v omezené míře potračují i v dalším období, nutná individuální domluva

Archív: Proběhly besedy na téma
"multikulturní svět kolem nás a jak se s ním vyrovnat" pro střední odborné školy z okolí Vsetína.

Besedy jsou  zdarma a je možné je zařadit do školního Preventivního programu,
termíny dle osobní domluvy

termíny dohodnuté na školní rok 2011-12 platí, potvrdím e-mailem vždy týden před besedou
ještě mám několik volných termínů : 4.11., a popř. 18.44. dopoledne, odpoledne pak 3.11. od 14:00 hod.

Archív (již není aktivní)

Ve studiu problematiky MKV v rámci ŠVP  jsem se rozhodla dále pokračovat.

I nadále se budu zabývat problematikou zavádění multikulturní výchovy, respektive spíš zařazením multikulturního vzdělání (vzdělávání) do školních vzdělávacích programů, tentokrát konkrétně na středních odborných školách v oborech  s  i  bez maturity.

Pokud máte zájem, můžete se zapojit do mého výzkumu vyplněním krátkého dotazníčku, který je ke stažení zde -pro učitele, zde -pro vedení škol
(přijímám je vyplněné do 30.07.2009 na této e-mailové adrese: Jarosl.Sevcikova(zavináč)seznam.cz).
V případě, že jste se zapojili do výzkumu (zpracovali dotazník), upozorněte mne prosím, abych Vám zaslala slíbené materiály v plném znění, pokud o ně máte zájem.

Všem zapojeným učitelům i školám zašlu všechny aktivity do MKV v plném znění e-mailem (na těchto stránkách je jen výběr).

Poskytnu také teorii - chci rozpracovat jak a kam zavádět MKV v rámci ŠVP konkrétně a cíleně na středních odborných školách.
Budu se ve své práci zabývat také tím, jak pracovat s cíli a klíčovými kompetencemi ve vztahu k aktivitám MKV, i tyto texty ochotně poskytnu v plném znění.

Nezapomeňme prosím, svět kolem nás už multikulturní je.
Prodavač bude prodávat své zboží příslušníkům všech kultur, kadeřnice, automechanik, číšník... ti všichni by měli vědět, jaká jsou specifika jejich klientů jiných etnik, jiného kulturního zázemí... vždyť své žáky připravujeme pro život.

Proto nemůžeme přehlédnout, že náš život začíná být  multikulturně pestrý a den ze dne bude pestřejší...
Žáky je třeba na to připravit v rámci multikulturního vzdělávání.aktualizováno :ve Vsetíně dne 25.7.2011