lide-gejsa-japonsko.JPG
lide-imaanka-afrika.JPG
lide-Wodaab-bororo.JPG
lide-indian-kalapo-brazilie.JPG
lide-svedka.JPG


MULTIKULTURNÍ   VÝCHOVA
člověk a  příroda

Všechny aktivity MKV v této oblasti jsou řazeny pod sebou na této stránce.
Pro případ použití doporučuji stáhnout do textového editoru a zpracovat dle potřeby (zejména pracovní listy).

6.1.Nobelova cena za fyziku-multikulturní svět

6.2.Nobelova cena za chemii-multikulturní svět

6.3.Svět periodické tabulky prvků

6.4.Lidské rasy (antropologický pohled)

6.5.Fylogeneze člověka- všichni jsme zřejmě Afričané

6.6.Letem- světem, hlavní města

6.7.Poznáváme Afriku a ostrovy v Indickém oceánu

6.8.Poznáváme státy Unie spojených státu Amerických


lide-isiga-kongo-afrika.JPG

lide-padaunganka-z%20myanmaru.JPG

lide-Ruska.JPG
lide-tuareg.JPG


.
.
.


6.1.Nobelova cena za fyziku-multikulturní svět

doporučený vzdělávací obor

F

doporučeno pro

G,OV, ZV-2.st.

cíl aktivity

žák získá rozšiřující informace o významném vědeckém ocenění... vnímá rozličný původ vědců, kulturní zázemí. Popularizace vědy.

rozvíjené klíčové kompetence

samostatné řešení problémů, využívání komunikativních dovednosti ve skupinové práci, vyhledávání a třídění informací,

pomůcky

pracovní listy, psací potřeby, přístup k internetu (http://cs.wikipedia.org/wiki/)

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity,

doporučené metody

samostatná práce ve dvojicích

popis aktivity:

Dvojice obdrží zadání a jejím úkolem je co nejrychleji, ale také co nejlépe vyplnit zadání pracovního listu. Žáci si sami organizují práci. Rozšiřující informace využívají až pro kontrolu.

Pracovní list pro žáky

Vzdělávací obor: Fyzika

Nobelova cena -multikulturní svět

třída:

datum:

Jména členů pracovní skupiny:


Nobelova cena je ocenění každoročně udělované za zásadní vědecký výzkum, technické objevy či za přínos lidské společnosti. V současné době se uděluje v následujících oborech: fyzika, chemie, fyziologie a medicína, literatura, mír a ekonomie.

Nobelova cena se uděluje každoročně od roku 1901 na základě poslední vůle švédského vědce a průmyslníka Alfreda Nobela, vynálezce dynamitu. Ve všech oblastech, v nichž se uděluje, je považována za nejprestižnější ocenění.


Přiřaď k datu získání Nobelovy ceny a jménu autora (označeno 1-5) stručný popis objevu (označeno A-E), zajímej se národnost autora objevu.

Možno řešit i jako „pexeso“.


Část A (1-5)

1.

Albert Fert je francouzský fyzik, NC za rok 2007
2.

John L. Hall, americký fyzik,

NC za rok 2005
3.

Masatoši Košiba , japonský fyzik, NC za rok 2002
4.

Pjotr Leonidovič Kapica, sovětský (Ruský) experimentální fyzik, NC 19785.

Subrahmanyan Chandrasekhar [čandrasékhár] americký astrofyzik a matematik indického původu, NC 1983

(A-E)

1.
A

za průkopnické příspěvky k astrofyzice, zejména detekci kosmických neutrin

2.
B

za přínos k objasnění fyzikálních procesů při vzniku a vývoji hvězd

3.
C

za objev jevu obří magnetorezistence jenž umožnil výrobu pevných disků s kapacitou řádu gigabytů.

4.
D

za využití elektromagnetického záření ve formě tzv. „frekvenčních hřebenů“

5.
E

za zásadní vynálezy a objevy v oblasti fyziky nízkých teplot


Rozšiřující informace o nositelích Nobelovy ceny za Fyziku.


*Albert Fert (7. březen 1938) je francouzský fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku za rok 2007. Cena mu byla udělena společně s P. Grünbergem za objev jevu obří magnetorezistence jenž umožnil výrobu pevných disků s kapacitou řádu gigabytů.


*John L. Hall (* 1934) je americký fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku v roce 2005 společně s německým fyzikem T. Hänschem za využití elektromagnetického záření ve formě tzv. „frekvenčních hřebenů“ k extrémně přesným spektroskopickým měřením.


*Masatoši Košiba , japonský fyzik. V roce 2002 obdržel Nobelovu cenu za průkopnické příspěvky k astrofyzice, zejména detekci kosmických neutrin.


*Pjotr Leonidovič Kapica (8. července 1894 – 8. dubna 1984) byl sovětský experimentální fyzik židovského původu, zabývající se fyzikou nízkých teplot (kryogeniky) a jevů probíhajících v plazmatu.

*Subrahmanyan Chandrasekhar [čandrasékhár] (19. října 1910 Láhaur Pákistán – 21. srpna 1995 Chicago) byl americký astrofyzik a matematik indického původu.V roce 1983 obdržel Nobelovu cenu za fyziku za přínos k objasnění fyzikálních procesů při vzniku a vývoji hvězd (zejména objev a výpočet tzv. Chandrasekharovy meze, stanovící maximální možnou hmotnost bílého trpaslíka na 1,44 násobek hmotnosti Slunce).


*

Správné odpovědi

Část A

(pro typ aktivity pexeso – doporučuji vytisknout a rozstříhat)

1.

Albert Fert je francouzský fyzik, NC za rok 2007

C

za objev jevu obří magnetorezistence jenž umožnil výrobu pevných disků s kapacitou řádu gigabytů.

2.

John L. Hall, americký fyzik,

NC za rok 2005

D

za využití elektromagnetického záření ve formě tzv. „frekvenčních hřebenů“

3.

Masatoši Košiba , japonský fyzik, NC za rok 2002

A

za průkopnické příspěvky k astrofyzice, zejména detekci kosmických neutrin

4.

Pjotr Leonidovič Kapica, sovětský (Ruský) experimentální fyzik, NC 1978

E

za zásadní vynálezy a objevy v oblasti fyziky nízkých teplot

5.

Subrahmanyan Chandrasekhar [čandrasékhár] americký astrofyzik a matematik indického původu, NC 1983

B

za přínos k objasnění fyzikálních procesů při vzniku a vývoji hvězdZdroj informací: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_fyziku.
.


6.2.Nobelova cena za chemii-multikulturní svět

doporučený vzdělávací obor

Ch

doporučeno pro

G,OV, ZV-2.st.

cíl aktivity

žák získá rozšiřující informace o významném vědeckém ocenění... vnímá rozličný původ vědců, kulturní zázemí. Popularizace vědy.

rozvíjené klíčové kompetence

samostatné řešení problémů, využívání komunikativních dovednosti ve skupinové práci, vyhledávání a třídění informací,

pomůcky

pracovní listy, psací potřeby, přístup k internetu

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity,

doporučené metody

samostatná práce ve dvojicích

popis aktivity:

Dvojice obdrží zadání a jejím úkolem je co nejrychleji, ale také co nejlépe vyplnit zadání pracovního listu. Žáci si sami organizují práci. Rozšiřující informace využívají až pro kontrolu.
Pracovní list pro žáky

Vzdělávací obor: Chemie

Nobelova cena za chemii-multikulturní svět

třída:

datum:

Jména členů pracovní skupiny:


Nobelova cena je ocenění každoročně udělované za zásadní vědecký výzkum, technické objevy či za přínos lidské společnosti. V současné době se uděluje v následujících oborech: fyzika, chemie, fyziologie a medicína, literatura, mír a ekonomie.

Nobelova cena se uděluje každoročně od roku 1901 na základě poslední vůle švédského vědce a průmyslníka Alfreda Nobela, vynálezce dynamitu. Ve všech oblastech, v nichž se uděluje, je považována za nejprestižnější ocenění.


Přiřaď k datu získání Nobelovy ceny a jménu autora (označeno 1-5) stručný popis objevu (označeno A-E), zajímej se národnost autora objevu.

Možno řešit i jako „pexeso“ (pak doporučuji srovnat velikost-počet řádků u každého dílku!).


Část A (1-5)

1.

2007.Gerhard Ertl je německý fyzik a emeritní profesor na univerzitě v Berlíně2.

1911.Maria Skłodowska-Curie byla významná vědkyně polského původu, většinu života působila ve Francii. Zabývala se výzkumy v oblasti fyziky a chemie.3.

1918. Fritz Haber byl německý fyzikální chemik. Roku 1933 na protest proti rasovým zákonům opustil nacistické Německo a odjel do Velké Británie.4.

1966. Robert Sanderson Mulliken, byl americký chemik. Profesoroval na univerzitách v Chicagu, v New Yorku a Cambridgi.5.

1994.George Andrew Olah, je americký chemik maďarského původu.


(A-E)

1.


A

za syntézu čpavku, přesněji: za průmyslovou syntézu amoniaku z dusíku a vodíku

2.


B

za její objev radia, polonia a další výzkum radia

3.


C

za jeho práce na chemických vazbách a elektronové struktuře molekul

4.


D

a jeho příspěvek ke karbokační chemii

5.


E

za studium chemických procesů na povrchu pevných látek


Část B

Rozšiřující otázky (vypracovává dvojice, která zvládla základní část):


1.Gerhart Ertl se narodil ve městě Stuttgart. V kterém státě je toto město a má v ČR město partnerské?


2.Byla někdy Maria Skłodowska-Curie v naší zemi? Dokážeš odhadnout proč by k nám jezdila?


3.Fritz Haber se narodil na území dnešního Polska, ve kterém městě? Na březích které řeky město leží? Protéká tato řeka i ČR ?


4.Robert Sanderson Mulliken pracoval jako profesor ve třech významných městech. jsou všechny v USA?


*


Správné odpovědi

Část A

(pro typ aktivity pexeso – vytisknout a rozstříhat)

1.

2007.Gerhard Ertl je německý fyzik a emeritní profesor na univerzitě v Berlíně

E

za studium chemických procesů na povrchu pevných látek

2.

1911.Maria Skłodowska-Curie byla významná vědkyně polského původu, většinu života působila ve Francii. Zabývala se výzkumy v oblasti fyziky a chemie.

B

za její objev radia, polonia a další výzkum radia

3.

1918. Fritz Haber byl německý fyzikální chemik. Roku 1933 na protest proti rasovým zákonům opustil nacistické Německo a odjel do Velké Británie.

A

za syntézu čpavku, přesněji: za průmyslovou syntézu amoniaku z dusíku a vodíku

4.

1966. Robert Sanderson Mulliken, byl americký chemik. Profesoroval na univerzitách v Chicagu, v New Yorku a Cambridgi.

C

za jeho práce na chemických vazbách a elektronové struktuře molekul

5.

1994.George Andrew Olah, je americký chemik maďarského původu.

D

a jeho příspěvek ke karbokační chemi


Část B

Odpovědi na rozšiřující otázky:


1.Stuttgart (česky též Štukart, či Štokart) je hlavním městem spolkové země Bádensko-Württembersko na jihozápadě Německa. Je partnerským městem Brna.


2.Ano. V roce 1925 Marie Curie-Skłodowska sfárala do dolu Svornost v Jáchymově, kde se zajímala o radioaktivitu v dolech.


3.Narozen ve městě Wroclaw (česky Vratislav) , řeka Odra. Ano, řeka Odra pramení v ČR a odtud teče do Polska, tedy i do Vratislavi.


4.Ne. Cambridge je starobylé anglické univerzitní město a administrativní centrum hrabství Cambridgeshire. Nachází se asi 80 km na severovýchod od Londýna, tedy v Anglii.


Zdroj informací: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_chemii


* * *
.
.

6.3.Svět periodické tabulky prvků

doporučený vzdělávací obor

Ch, F

doporučeno pro

G,OV, ZV-2.st.

cíl aktivity

Žák získá rozšiřující informace periodické tabulce prvků. Popularizace vědy. Procvičení orientace v periodické tabulce prvků, rozšiřující informace „společenskovědního“ charakteru o spolupráci vědců z různých koutů světa bez rozdílů národností i pohlaví...

rozvíjené klíčové kompetence

samostatné řešení problémů, využívání komunikativních dovednosti ve skupinové práci, vyhledávání a třídění informací

pomůcky

přístup k internetu (http://cs.wikipedia.org/wiki/), papírová tabulka, popř. matematicko-fyzikální a chemické tabulky pro ZŠ nebo SŠ

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity,

doporučené metody

samostatná práce ve dvojicích či menších skupinkách

popis aktivity:

skupina obdrží zadání a jejím úkolem je co nejrychleji, ale také co nejlépe vyplnit zadání pracovního listu. Žáci si sami organizují práci.

Pracovní list pro žáky

Vzdělávací obor: Chemie, Fyzika

Svět periodické tabulky prvků

třída:

datum:

Jména členů pracovní skupiny:


Identifikuj správně (značka, český název, latinský název, atomové číslo = číslo pořadí v tabulce) popsaný prvek a zaznač ho do „slepé“ mapy periodické tabulky prvků.

Vnímej širší souvislosti objevování chemických prvků a pojmenovávání prvků v tabulce, která je výsledkem práce mnoha vědců z různých koutů světa i různých časových období.


Otázky:

1.Víš, že v tabulce prvků existuje jeden, který je pojmenován po kontinentu Evropa? Který by to mohl být? Je to měkký stříbřitě bílý, přechodný kovový prvek.

1.a)Zjisti, kde ve světě se nacházejí největší ložiska rud, které obsahují sloučeniny tohoto prvku.


2.Jedná se o drahý kov stříbřitě bílé barvy, který byl svým objevitelem anglickým chemikem Williamem Hyde Wollastonem pojmenován řecky podle růžové růže (rhodon), jejíž barvu jeho sloučeniny připomínají.


3.Tento prvek byl pojmenován po známém německém fyzikovi Wilhelmu Conradovi Röntgenovi, jedná se o silně radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle v cyklotronu nebo urychlovači částic.


4.Jedná se o silně radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle v jaderném reaktoru nebo urychlovači částic, který byl pojmenován po jaderném fyzikovi Ernestu Rutherfordovi.

4.a) Z které země fyzik pocházel a kdy a za jaký objev získal Nobelovu cenu za chemii?


5.Jde o vzácný polokovový prvek, nalézající největší uplatnění v polovodičovém průmyslu. jeho název připomíná označení pro řadu kmenů, které žily ve starověku v Evropě. Částečně jsou jejich potomky současné národy hovořící germánskými jazyky. Objevitelem tohoto prvku je tvůrce periodické tabulky prvků chemik Dmitrij Ivanovič Mendělejev.

5.a)Zjisti, jakého původu byl Dmitrij Ivanovič Mendělejev a přečti si jeho životopis. Diskutuj o jeho práci s partnerem ve dvojici.

Jako zdroj doporučuji: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mend%C4%9Blejev/


6.Je to nejvýznamnější prvek z řady kovů alkalických zemin, lehký, velmi reaktivní kov. Autorem jeho českého a slovenského názvu je Jan Svatopluk Presl. Patří mezi biogenní prvky, které jsou nezbytné pro všechny živé organismy. V tělech obratlovců je základní součástí kostí a zubů, nachází se ale i ve svalech, krvi a dalších tělesných tkáních. Latinský název Calcium.


7.Je nejtěžším známým prvkem z řady alkalických kovů, je to nestabilní, velmi silně radioaktivní prvek, byl poprvé popsán v Paříži roku 1939 Margueritou Pereyovou a dostal jméno po zemi, ve které byl objeven.Slepá „mapa“ periodické tabulky prvků.

zdroj:www.national-geographic.cz/.../soustava_1.jpg, upraveno pro potřeby této aktivitySprávné odpovědi:


1.Europium, chemická značka Eu, (lat. Europium), atomové číslo: 63

1.a)Velká ložiska těchto rud se nalézají ve Skandinávii, USA, Číně a Vietnamu.

2.Rhodium, chemická značka Rh, lat. Rhodium, atomové číslo: 45

3.Roentgenium, chemická značka Rg, (lat. Roentgenium), atomové číslo : 111

4.Rutherfordium, chemická značka Rf, (lat. Rutherfordium), atomové číslo :104

4.a) Původem byl Skot, zjistil, že atom není homogenní koule, ale že jeho struktura odpovídá tzv. planetárnímu modelu. Za svůj objev a objevení radioaktivity obdržel v roce 1908 Nobelovu cenu za chemii.

5.Germanium, chemická značka Ge, (lat. Germanium), atomové číslo : 32

5.a)Rus.

6.Vápník (lat. Calcium), značka Ca, atomové číslo : 20

7.Francium, chemická značka Fr, lat. Francium , atomové číslo 87


Umístění prvků doporučuji zkontrolovat dle periodické tabulky prvků.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%A1_tabulka

* * *


.
.

6.4.Lidské rasy

doporučený vzdělávací obor

doporučeno pro

G,OV, ZV-2.st.

cíl aktivity

seznámení s antropologickou teorií lidských ras, pochopení jednotného původu člověka

rozvíjené klíčové kompetence

kritické myšlení, empirické postupy při řešení problému, obhajoba rozhodnutí

pomůcky

pracovní listy, karty s indiciemi (učitel), psací potřeby, nástěnka, fotografie tří lidských ras (antropologický pohled), nástěnka

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity,

doporučené metody

samostatná práce ve dvojicích či menších skupinkách

popis aktivity:

Učitel rozmístí po třídě kartičky s indiciemi, vydá pokyn, že indicie zůstávají na místě k užitku všem. Písemné indicie si každá skupina zapisuje do svého pracovního listu, u fotografií si poznačí číslo.

Po ukončení aktivity se z pracovních listů a indicií i fotografií může připravit tématická nástěnka.Pracovní list pro žáky

Vzdělávací obor: Přírodopis

Lidské rasy

třída:

datum:

Jména členů pracovní skupiny:


Na zemi žije šest miliard lidí. Podle barvy pleti a některých dalších biologických vlastností rozlišujeme tři hlavní lidské rasy, které vznikly následkem přizpůsobování se rozdílným přírodním podmínkám.

Víme však, podle poznatků nejmodernější vědy, že rod člověk (homo sapiens) vznikl ze společných předků. Proto se rozdíly mezi rasami netýkají základních lidských vlastností. Všechny rasy jsou rovnocenné, žádná není nadřazená.

(text upraven, zdroj: Černík,V., Bičík,V, Martinec, Z., Přírodopis 3, biologie člověka se základy etologie a genetiky pro 8 ročník ZŠ, SPN, a.s., Praha 1998, ISBN 85-85937-97-2)


rasa:

prostor pro popis, přepis indicií :

bílá, europoidní


Obrázky číslo:

černá, negroidníObrázky číslo:

žlutohnědá, mongoloidníObrázky číslo:


Úkol: Přiřaď somatické znaky a další indicie (fotografie) k příslušné rase.


Indicie :

1.Barva pleti je od velmi světlé až po tmavě hnědou.

2.Barva kůže světlá až bronzová.

3.Barva pleti je světle hnědá až tmavě hnědá.

4.Mírně vlnitý až kadeřavý vlas, tmavé až světlé barvy dorůstající velké délky, na průřezu oválný a vlasová pochva šikmá.

5.Pleť s nažloutlým nebo žlutohnědým odstínem.

6.Kadeřavý až kudrnatý vlas tmavé barvy délky 3-20 cm, na průřezu ledvinovitý, vlasová pochva zahnutá.

7.Úzký až široký obličej, středně široký až úzký nos velmi často vystupující výrazně dopředu, poměrně úzké rty.

8.Zcela rovný nebo vlnitý tvrdý vlas tmavé barvy (žíněné), na průřezu kruhovitý, vlasová pochva kolmá.

9.Ploché čelo, velmi široký obličej s vysedlými lícními kostmi, středně široký až široký nos, úzká oční štěrbina, většinou s horním víčkem, které tvoří kožní záhyb překrývající vnitřní koutek - epikantus.

10.Vysoké čelo, široký obličej, velmi široký a nepříliš vystupující nos, velké rty, malá brada.

11.Ochlupení těla je pro tuto rasu typické – v podpaží, ohanbí, u některých jedinců na zádech, prsou, nohách. Mužům roste bohatý vous.

12.Řídké tělesné ochlupení, velmi řídký vous u mužů nebo vůbec žádný a poměrně dlouhý trup s krátkými končetinami.

13.Tělesné ochlupení je slabé až žádné, končetiny jsou štíhlé a dlouhé, oční štěrbina je široce otevřená.

14.Typická je pro tuto rasu mongolská skvrna velikosti dlaně na dolním konci zad a velikosti oříšku na horním konci zad.


* * *

Podklady:

Odpovědi:

Komplex znaků (somatických, biologických), které vymezují určitou biologickou rasu:


Rasa bílá, europoidní:

Barva pleti je od velmi světlé až po tmavě hnědou.

Mírně vlnitý až kadeřavý vlas, tmavé až světlé barvy dorůstající velké délky, na průřezu oválný a vlasová pochva šikmá.

Úzký až široký obličej, středně široký až úzký nos velmi často vystupující výrazně dopředu, poměrně úzké rty.

Ochlupení těla je pro tuto rasu typické – v podpaží, ohanbí, u některých jedinců na zádech, prsou, nohách. Mužům roste bohatý vous.


Rasa žlutohnědá, mongoloidní:

Barva kůže světlá až bronzová.

Pleť s nažloutlým nebo žlutohnědým odstínem.

Zcela rovný nebo vlnitý tvrdý vlas tmavé barvy (žíněné), na průřezu kruhovitý, vlasová pochva kolmá.

Ploché čelo, velmi široký obličej s vysedlými lícními kostmi, středně široký až široký nos, úzká oční štěrbina, většinou s horním víčkem, které tvoří kožní záhyb překrývající vnitřní koutek - epikantus.

Řídké tělesné ochlupení, velmi řídký vous u mužů nebo vůbec žádný a poměrně dlouhý trup s krátkými končetinami.

Typická je pro tuto rasu mongolská skvrna velikosti dlaně na dolním konci zad a velikosti oříšku na horním konci zad.


Rasa černá, negroidní

Barva pleti je světle hnědá až tmavě hnědá.

Kadeřavý až kudrnatý vlas tmavé barvy délky 3-20 cm, na průřezu ledvinovitý, vlasová pochva zahnutá.

Vysoké čelo, široký obličej, velmi široký a nepříliš vystupující nos, velké rty, malá brada.

Tělesné ochlupení je slabé až žádné, končetiny jsou štíhlé a dlouhé, oční štěrbina je široce otevřená.


Zdroj informací:

Přednáška „Etnická antropologie, PhDr. Helena Skarupská, akademický rok 2007/8, obor _ USZP, UP Olomouc, katedra antropologie

zdroj obrázků: http://images.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi


* * *

..
.
.

6.5.Fylogeneze člověka- všichni jsme zřejmě Afričané

doporučený vzdělávací obor

doporučeno pro

G,OV, ZV-2.st.

cíl aktivity

zamyslet se nad původem lidstva, lidských ras, nad tím, co máme všichni společné (stejné předky) a co nás odlišuje, ale tím i vzájemně obohacuje

rozvíjené klíčové kompetence

kritické myšlení, empirické postupy při řešení problému, obhajoba rozhodnutí

pomůcky

pracovní text, vhodný je přístup k časopisům (21. století), antropologickým encyklopediím a internetu,

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity,

doporučené metody

samostatná práce ve dvojicích pro velkou cílovou skupinu

popis aktivity:

Učitel přečte text z pracovního listu „Všichni jsme zřejmě Afričané“.

Položí otázku: Je tento text pravdivý nebo jsem si ho vymyslel?

Kdo věří údajům v textu, vytvořte cílovou skupinu 1 (u okna).

Kdo pochybuje, vytvořte cílovou skupinu 2 (u dveří).

Každá dvojice vypíše argumenty na podporu svého tvrzení a pak je předloží k posouzení v cílové skupině a nakonec všem spolužákům. Informace z textu konfrontují žáci s informacemi získanými ze spolehlivých zdrojů (z internetu, knih, učebnice). Učitel žákům doporučí,a by si práci ve velké cílové skupině rozdělili, ale neradí jak (časový limit!).Pracovní list pro žáky

Vzdělávací obor: přírodopis

Všichni jsme zřejmě Afričané

třída:

datum:

Rozhodli jsme se přidat se k cílové skupině:

Jména členů pracovní skupiny :
Pracovní text:

Všichni jsme zřejmě Afričané.

V Meteoru (pořad Českého rozhlasu 1, téma Věda a technika) jsme nahlíželi do pozoruhodné knihy britského genetika Bryana Sykese "Sedm dcer Eviných".

V uplynulém tisíciletí mnoho lidí Afriku opustilo: většina z nich byla násilně odvlečena do Evropy a obou Amerik jako otroci.

Jejich nedávné genetické kořeny tkví však zjevně v Africe.

Třebaže v Africe žije jen asi 13 % světové populace, najdeme tam 40 % všech mateřských klanů. To proto, že Homo sapiens strávil v Africe mnohem více času než kdekoli jinde. "Nakonec se můj sen o vybudování genetické genealogie (věda o rodové posloupnosti) celého světa začal uskutečňovat," konstatuje prof. Sykes.

Jeden po druhém se klany spojovaly, až nakonec zbyl jen jediný ženský předek, jedna pramáti všech obyvatel Afriky i celého světa. Tato "pramáti" stojí na počátku mateřských linií všech šesti miliard lidí žijících dnes na světě. My všichni jsme jejími přímými potomky po přeslici.

Eva samozřejmě nebyla ve své době jedinou ženou na světě. Odhady velikosti lidské populace před 150 000 lety nemohou být zřejmě pokládány za mnoho víc než opravdu jen za střílení od boku, ale pohybují se mezi 1000-2000 jedinci. Z nich však pouze Evina mateřská linie přetrvala nepřerušeně až do současnosti.

Ostatním ženám se to nepodařilo. I ony však, stejně jako Eva sama, měly také mateřské předky, takže někde daleko v minulosti je další žena, která byla společnou pramátí Evy a jejích současnic. Ani ta ovšem nežila osamocena a logicky pak vyžaduje existenci další pramáti.

Tato linie tak pokračuje pořád dál a je stále zbytečnější ji sledovat, neboť se blížíme k samým počátkům našeho druhu před miliony let a k druhům, z nichž jsme se vyvinuli.

Genetika nám tedy jasně ukazuje, že všichni lidé moderního typu mají své kořeny v Africe v minulých 150 000 letech.

Před nějakými 100 000 lety se začali tito lidé moderního typu z Afriky šířit do celého světa a nakonec jej celý osídlili.

Na cestu z Afriky vykročil klan jediný, jehož pramáti prof. Sykes nazval Lara.

Pravděpodobně žila v Keni nebo v Etiopii.

(upraveno)


zdroj: http://www.rozhlas.cz/veda/portal/_zprava/122039


* * *.
.


6.6.Letem- světem, hlavní města

doporučený vzdělávací obor

Z

doporučeno pro

G,OV, ZV-2.st.

cíl aktivity

procvičení orientace na mapě, poznávání zemí světa a vnímání způsobu a zvláštností života lidí

rozvíjené klíčové kompetence

samostatné řešení problémů, využívání komunikativních dovednosti ve skupinové práci, vyhledávání a třídění informací,

pomůcky

školní atlas světa, pracovní list, psací potřeby, barevné pastelky, fixy, (přístup k internetu vhodný, pro získání rozšiřujících informací), doporučuji slepou mapu světa (není součástí textu)

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity,

doporučené metody

samostatná práce ve dvojicích / malých skupinách

popis aktivity:

Skupina obdrží zadání a jejím úkolem je co nejrychleji, ale také co nejpřesněji vyplnit zadání pracovního listu. Žáci si sami organizují práci, kdo bude zapisovat, kdo vyhledávat atd...

Cílem je zjistit TAJENKU (zelený sloupec v luštěnce).

Závěrem s žáky diskutovat o slově, které vyluštili.
Pracovní list pro žáky

Vzdělávací obor: Z

Letem-světem, hlavní města

Jména členů pracovní skupiny:


třída:

datum:


Vyhledejte hlavní města popsaných států a zapisujte je do příslušného řádku v luštěnce. (Stát i jeho hlavní město si zaznačte do slepé mapy světa.) Zajímejte se o jazyk, kterým se v zemi hovoří (úřední jazyk) a o dominující náboženství.

Když vyluštíte tajenku, zamyslete se ve skupině nad významem vyluštěného slova ve vztahu ke spolupráci mezi státy, národy, obyvateli různých zemí atd...


1.Hlavní město Ugandy

2.Hlavní město Francie

3.Hlavní město Mongolska

4.Hlavní město Indonésie

5.Hlavní město Austrálie

6.Hlavní město Spolkové republiky Německo

7.Hlavní město Norska

8.Hlavní město Kanady

9.Hlavní město Liberie

10.Hlavní město BrazílieLuštěnka: Letem-světem, hlavní města.


1.


2.3.


4.5.


6.7.8.


9.10.
*


Správné odpovědi:

Luštěnka:

.


1.K

A

M

P

A

L

A

2.
P

A

Ř

Í

Ž3.

U

L

Á

N

B

Á

T

A

R

4.

J

A

K

A

R

T

A
5.


C

A

N

B

E

R

R

A

6.B

E

R

L

Í

N7.

O

S

L

O8.
O

T

T

A

W

A

9.

M

O

N

R

O

V

I

A10.


B

R

A

S

Í

L

I

A


*

Další správné odpovědi:

*

1


Uganda

Kampala

angličtina

křesťanství (katolíci,anglikáni)

2.

Francie

Paříž

francouzština

křesťanství (římskokatolické)

3.

Mongolsko

Ulánbátar

mongolština

buddhismus

4.

Indonésie

Jakarta

indonéština

islám

5.

Austrálie

Canberra

angličtina

křesťanství (katolíci,anglikáni)

6.

SRN

Berlín

němčina

křesťanství (katolíci,protestanti)

7.

Norsko

Oslo

norština

křesťanství (luteráni)

8.

Kanada

Ottawa

angličtina

francouzština

křesťanství

9.

Libérie

Monrovia

angličtina

domorodé náb., křesťanství

10.

Brazílie

Brasília

portugalština

křesťanství (římští katolíci)

S těmito výsledky je možné dále pracovat v jiných vyučovacích hodinách, například Výchovy k občanství, kde vysvětlíme problematiku náboženství:

Křesťanství a jeho církve (katolická, protestantská -evengelická, -lutheránská, pravoslavná). Islám. Judaismus. Hinduismus. Budhismus.


Více na :http://cs.wikipedia.org/wiki/ (náboženství)

… a poté například srovnáme jaká náboženství v kterých státech převládají, popřípadě můžeme „pátrat“ po historické determinaci tohoto stavu.


* * *


.
.


6.7.Poznáváme Afriku a ostrovy v Indickém oceánu

doporučený vzdělávací obor

Z

doporučeno pro

G,OV, ZV-2.st.

cíl aktivity

procvičení orientace na mapě, poznávání zemí světa a vnímání způsobu a zvláštností života lidí

rozvíjené klíčové kompetence

samostatné řešení problémů, využívání komunikativních dovednosti ve skupinové práci, vyhledávání a třídění informací,

pomůcky

školní atlas světa, pracovní list, psací potřeby, barevné pastelky, fixy, (přístup k internetu vhodný, pro získání rozšiřujících informací), doporučuji slepou mapu Afriky (není součástí textu)

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity,

doporučené metody

samostatná práce ve dvojicích / malých skupinách

popis aktivity:

Skupina obdrží zadání a jejím úkolem je co nejrychleji, ale také co nejpřesněji vyplnit zadání pracovního listu. Žáci si sami organizují práci, kdo bude zapisovat, kdo vyhledávat atd...

Cílem je zjistit TAJENKU (zelený sloupec v luštěnce)

Závěrem s žáky diskutovat o slově, které vyluštili. V jakých významech je můžeme aplikovat na poměry v Africe a státech Afriky?
Pracovní list pro žáky

Vzdělávací obor: Z

Poznáváme Afriku a ostrovy v Indickém oceánu.

Jména členů pracovní skupiny:

třída:

datum:

Na základě níže uvedených informací zjistěte názvy států v Africe, které zapisujte do příslušného řádku v luštěnce. Doplňující otázky (nutný přístup k internetu): Vždy se zajímejte o základní informace o obyvatelích státu, například úřední jazyk, převládající náboženství atd...

 1. Stát Severní Afriky, jeho břehy omývá Rudé moře, hlavní město Asmara.

 2. Stát Jižní Afriky, přístup k Atlanskému ocenánu, sousedí s Namibií, Zambií a Zairem, hlavní město Luanda.

 3. Stát severní Afriky, bez přístupu k moři, na okraji pouště Sahara, hlavní město Bamako.

 4. Stát severní Afriky, přístup k Rudému moři i Středozemnímu moři, kolébka prastaré civilizace stavitelů pyramid, hlavní město Káhira.

 5. Stát severní Afriky, přístup k Atlanskému oceánu, hlavní město Nouakchott.

 6. Stát Jižní Afriky, vnitrozemský, většinu území státu vyplňuje rozsáhlá náhorní plošina, pramení zde největší řeka Jižní Afriky-Zambezi, zemi procestoval známý skotský misionář David Livingston a pojmenoval zde známý přírodní útvar, Viktoriiny vodopády, hlavní město Lusaka.

 7. Stát severní Afriky, má přístup ke Středozemnímu moři, častý cíl českých turistů, hlavní město Tunis.

 8. Ostrovní stát v Indickém oceánu, rozkládající se na souostroví Maskarény východně od většího Madagaskaru. Hlavní město Port Louis.

 9. Stát Střední Afriky, rozkládá se po obou stranách rovníku, má přístup k Indickému oceánu, hlavní město Nairobi.


Luštěnka: Poznáváme Afriku a státy v Indickém oceánu


1.E2.
A


3.


4.
Y


5.


N6.


E
7.

U

8.

M

9.Správné odpovědi:

1.Eritrea, úřední jazyk: tigriňňa, převládající náboženství : Islám, ale také koptské křesťanství,

2.Angola, úřední jazyk :portugalština, převládající náboženství: křesťanství, zejména římští katolíci

3.Mali, úřední jazyk: francouzština, převládající náboženství :islám (sunnitští muslimové),

4.Egypt, úřední jazyk: arabština, převládající náboženství :islám (sunnitští muslimové),

5.Mauritánie, úřední jazyk: arabština, francouzština, převládající náboženství :islám (sunnitští muslimové) islám -je zároveň oficiálním státním náboženstvím,

6.Zambie, úřední jazyk: angličtina, převládající náboženství: křesťanství, konkrétně protestanství (evangelikalismus),

7.Tunisko, úřední jazyk: arabština, převládající náboženství (a zároveň státní náboženství) islám (sunnitští muslimové),

8.Mauricius, úřední jazyk: angličtina, převládající náboženství : hinduismus

9.Keňa, úřední jazyk: svahilština, angličtina, převládající náboženství, křesťanství, konkrétně římští katolíci a protestanté1.E

R

I

T

R

E

A

2.A

N

G

O

L

A


3.
M

A

L

I4.


E

G

Y

P

T
5.M

A

U

R

I

T

Á

N

I

E

6.

Z

A

M

B

I

E
7.
T

U

N

I

S

K

O
8.

M

A

U

R

I

C

I

U

S

9.

K

E

Ň

Azdroj informací: Enycyklopedie, Zeměpis věta (viz literatura)

.
.


6.8.Poznáváme státy Unie spojených státu Amerických

doporučený vzdělávací obor

Z

doporučeno pro

G,OV, ZV-2.st.

cíl aktivity

procvičení orientace na mapě, poznávání zemí světa a vnímání způsobu a zvláštností života lidí

rozvíjené klíčové kompetence

Samostatné řešení problémů, využívání komunikativních dovednosti ve skupinové práci, vyhledávání a třídění informací ,

Aktivita je náročnější než aktivity předešlé.

pomůcky

školní atlas světa, pracovní list, psací potřeby, barevné pastelky, fixy, (přístup k internetu vhodný, pro získání rozšiřujících informací), doporučuji slepou mapu USA

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity,

doporučené metody

samostatná práce ve dvojicích / malých skupinách

popis aktivity:

skupina obdrží zadání a jejím úkolem je co nejrychleji, ale také co nejpřesněji vyplnit zadání pracovního listu. Žáci si sami organizují práci, kdo bude zapisovat, kdo vyhledávat atd...
Pracovní list pro žáky

Vzdělávací obor: Z

Poznáváme státy Unie spojených státu Amerických

Jména členů pracovní skupiny:

třída:

datum:


Část A: Na základě zadání vyhledejte požadované údaje a zapisujte pod sebe. Tajenku bude tvořit vždy tolikáté písmeno v pořadí, jaké číslo je uvedeno v závorce u příslušné otázky. Stát i jeho hlavní město si zaznačte do slepé mapy USA (též Unie).

1.Zjisti název státu, který byl k Unii připojen r. 1867, leží v centru prérijní oblasti, protékají jím řeky Platte a Missouri, hlavním městem Lincoln. (6.)


2.Zjisti název státu, který byl připojen k Unii r. 1859, na jeho území národní park Crater Lake, je státem farmářů a lesníků, prtoéká jím řeka Columbia, hlavní město Salem. (5.)


3.Zjisti název státu, který se připojil k Unii r. 1850, na jeho území se rozkládají národní parky Yosemite, Sierra Nevada, a také Údolí smrti. Je tu rozvinutý cestovní ruch, ale i filmový průmysl. (3.)


4.Zjisti hlavní město státu, kde víc než 25% populace tvoří obyvatelé mexického původu, má spojení s Mexickým zálivem a hranice se státem Mexiko je tvořena řekou Rio Grande. Stát byl dlouho pod Španělskou nadvládou a jeho název zní Texas. (5.)


5.Zjisti název státu, který leží na severozápadě USA a severní hranicí se dotýká Kanady. Původní obyvatelé -Indiáni, zejména Šošoni, přírodní zajímavosti: Šáblův Kaňon, vodopády Shoshone. Hlavní město Boise. (2.)


6.Zjisti název státu, který byl k Unii připojen r. 1820, leží na severovýchodě USA. Hlavní město Augusta. (2.)


7.Zjisti název státu, na jehož území se rozkládá národní park Everglades a Kennedyho středisko vesmírných letů na mysu Caneveral. (hlavní město Tallahassee.(4.)


8.Zjisti název hlavního města na severu USA, jehož název zní Wisconson.(4.)


9.Zjisti název státu, který byl přes svou nehostinnost /sucho, neůtrodná půda) jíž od r. 400 místem života pro indiánské kmeny Anasaziů a Pueblo, později přišli Navajové. Dnes je tu patrný mormonský vliv. Turistickými cíli státu jsou Velké Solné jezero (Great Salt Lake) a národní parky země. Hlavním městem je Salt Lake City.(2.)


10.Zjisti hl.město státu Unie, kterým protéká řeka Missouri, základem ekonomiky je produkce obilovin a chov skotu, název státu Severní Dakota. (5.)


Část B: Součástí Spojených států Amerických jsou také státy mimo střední část Severní Ameriky. Které to mohou být?

 1. a)Jde o největší stát USA, ale velmi málo osídlený. Hlavním městem je Juneau. Součástí je ostrov Kodiak. Severní třetina území leží za severním polárním kruhem. (7 písmen)


b)Jde o nejvzdálenější stát od hlavního města USA (Washington), je tvořen řetězem hornatých ostrovů v Pacifiku a je pojmenován podle největšího z ostrovů. Hlavní město Honolulu. (dvě slova , 15 písmen, 8/7)


 1. Víš, který dravý pták je symbolem Ameriky? (dvě slova, 13 písmen, 4/9)

.


Prostor pro Tvé záznamy:

Ukázka zápisu části A


 1. NEBRASKA

 2. . OREGON

 3. .

 4. .

 5. .

 6. .

 7. .

 8. .

 9. .

 10. .
Správné odpovědi otázky 1-10, část A:


1.NEBRASKA

2.. OREGON

3. . . . KA LIFORNIE

4. AUSTIN

5.. IDAHO

6.. . MAINE

7... FLORIDA

8.. MADISON

9... UTAH

10...BISMARCK
Správné odpovědi otázky 11-12, část B:

11.

a) Aljaška

b) Havajské ostrovy


12.Orel bělohlavý
zdroj: Geografický server, http://www.zemepis.com/smkanus.php

Úkol: zorientuj si mapu (sever nahoru, jih dolů) a zaznač země USA + jejich hlavní města. Kontrolu proveď dle atlasu.


.
.
.