Výzkum – multikulturní výchova (MVK) ve ŠVP na středních odborných školách.

Dotazník pro vedení střední odborné školy


Identifikace:

a)obor …......

příklad 53-41-M/007 Zdravotnický asistent -dle staré kodifikace, dosud platné

(adresu školy ani název neuvádějte, dotazník je anonymní, všechny otázky se týkají uvedeného oboru, pokud jich realizujete na škole více, prosím o vyplnění dotazníku pro každý obor zvlášť)1.Plánujete zařadit multikulturní výchovu v tomto oboru (dále jen MKV) do svého ŠVP? ANO – NE


2.Plánujete zařadit MKV jako samostatný vyučovací předmět? ANO – NE

pokud ano, jak byste jej nazvali (orientačně)...........


3.Který předmět považujete za stěžejní pro učivo MKV v uvedeném oboru? (max.3)4.Do kterého vyučovacího předmětu, podle Vás, není možné implantovat učivo MKV, či by to bylo zcela neefektivní, násilné, nesmyslné?(max. 3)5.Plánujete zařadit MKV do celého života školy, tříd , i mimo vyučování, např. formou

(prosím zatrhněte, popř. doplňte):

*besed * přednášek * projekcí * ucelených multikulturních programů * tématických multikulturních

či jazykových dnů * zahraničních pobytů žáků* atd. Nebo .....................


6.Je podle Vás třeba dohodnout jednotnou koncepci MKV na škole nebo v této oblasti nevidíte sporné body a není třeba nic předem společně projednávat?

ANO, je třeba MKV projednat, dohodnout jednotnou koncepci

NE, není třeba nic projednávat

Jiný názor: ….................


7.Studují uvedený obor v současné době na Vaší škole žáci jiných etnik, jiných národností než české, popř.jiné státní příslušnosti než ČR ? ANO - NE8.Učí v současné době v uvedeném oboru na Vaší škole učitelé jiných etnik, jiných národností než české či jiných státních příslušností než ČR? ANO – NE


9.Prosím uveďte termín zavedení ŠVP v uvedeném oboru na Vaší škole (pokud je už znám):........


10)Vyplňte prosím jen pokud jste již měli čas se s RVP pro uvedený obor seznámit: Máte za to, že je v RVP oboru téma MKV dostatečně zastoupeno? ANO – NE


11)Domníváte se, že zapojení do tohoto výzkumu může ovlivnit začlenění MKV do Vašeho ŠVP?

ANO – NE


Kterýkoliv bod dotazníku komentujte, cítíte-li tuto potřebu.Velmi Vám děkuji za Váš čas.

Vaší spolupráce si velmi vážím, bez ní by můj výzkum nemohl proběhnout. Pokud mohu nějak prospět Vaší práci, ráda tak učiním. Mohu nabídnout konkrétní aktivity MKV (z oblasti všeobecně-vzdělávacích předmětů) včetně cílů a rozvíjených žákovských kompetencí, popřípadě náměty jak do těchto předmětů MKV proložit a zakomponovat. Na požádání zašlu z níže uvedeného e-mailu. Výsledky tohoto výzkumu Vám ihned po obhájení ochotně poskytnu.


Jaroslava Ševčíková,

Jarosl.Sevcikova@seznam.cz, tel. 732 234 692