lide-gejsa-japonsko.JPG
lide-imaanka-afrika.JPG
lide-Wodaab-bororo.JPG
lide-indian-kalapo-brazilie.JPG
lide-svedka.JPG


MULTIKULTURNÍ   VÝCHOVA
Jazyk * umění a kultura  *  svět práce

Aktivity MKV v této oblasti jsou řazeny pod sebou na této stránce.
Pro případ použití doporučuji stáhnout do textového editoru a zpracovat dle potřeby (zejména pracovní listy).


Jazyk a jazyková komunikace:
2.1. Přiřaď autora (ke knize)
1.1.Odmítli obsloužit Romy
Umění a kultura
7.2 Malujeme Afriku

Člověka svět práce
9.2 Národní“ pokrmylide-isiga-kongo-afrika.JPG

lide-padaunganka-z%20myanmaru.JPG

lide-Ruska.JPG
lide-tuareg.JPG


Český jazyk

2.1 Přiřaď autora I.

doporučený vzdělávací obor

ČJ

doporučeno pro

ZV-2.st., 6.-7. ročník

cíl aktivity

orientace v současné literární tvorbě pro děti 11-14 let, dalším cílem je předložit žákům knihy přiměřené jejich věku, různého zaměření a inspirovat je ke čtení, seznámení s myšlením a styly psaní autorů z různého sociokulturního prostředí, poznání tohoto prostředí pomocí příběhů

rozvíjené klíčové kompetence

samostatné řešení problémů, využívání komunikativních dovednosti ve dvojici, vyhledávání a třídění informací,

pomůcky

uvedené knihy (školní knihovna), nebo přístup k internetu

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity


dvojice

popis aktivity:

knihovna:

-žáci obdrží pracovní list s názvy knih, úkolem je knihy v knihovně najít, identifikovat autora, zjistit jeho státní příslušnost,

-je možné jim zadat další úkoly, např. kdo je ilustrátorem, jména hlavních hrdinů, kde se děj odehrává atd...

učebna s přístupem k internetu:

-žáci vyhledávají údaje o knihách pomocí internetu

Úkol může pokračovat dlouhodobě tím, že v rámci domácí přípravy si žák vybere knihu, kterou si přečte a „podá o ní zprávu“ v některé z příštího vyučovacích hodin.


Tituly:

Záhada tajného dopisu * Artemis Fowl – Operace Arktida * Dobrodružství Huckleberryho Finna * Harry Potter a relikvie smrti * Ufo jménem Amádeus * W.I.T.C.H. * Deltora * Boj o ostrov * Čarodějův učedník * Pipi Dlouhá Punčocha * Malý PrincAutoři: Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry * Enid Blytonová * Astrid Lingrenová * Eoin Colfer * Eduard Štorch * Mark Twain * Arthur Ransome * J.K.Rowlingová * Emily Rodda * Thomas Brezina * Elisabetta Gnone *Pracovní list pro žáky

Vzdělávací obor: ČJ,literatura

Přiřaď autora

třída:

datum:

Jména členů pracovní skupiny:Vyhledej autory těchto knih. Pokus se zjistit z které země pocházejí (autoři). Zamysli se nad knihou a rozhodni, která by tě zajímala nejvíce a kterou by sis přečetl. Uveď proč.Název knihy:

Jméno autora:

Země původu:

Záhada tajného dopisuArtemis Fowl – Operace ArktidaDobrodružství Huckleberryho FinnaHarry Potter a relikvie smrtiUfo jménem AmádeusW.I.T.C.H.DeltoraBoj o ostrovČarodějův učedníkPipi Dlouhá PunčochaMalý Princ
*

Správné odpovědi:

Název knihy:

Jméno autora:

Země původu

Záhada tajného dopisu

Enid Blytonová

Anglie

Artemis Fowl – Operace Arktida

Eoin Colfer

Irsko

Dobrodružství Huckleberryho Finna


Mark Twain

USA

Harry Potter a relikvie smrti

J.K.Rowlingová

Anglie

Ufo jménem Amádeus

Thomas Brezina

Rakousko

W.I.T.C.H.

Elisabetta Gnone

Itálie

Deltora

Emily Rodda

Austrálie

Boj o ostrov

Arthur Ransome

Anglie

Čarodějův učedník

Eduard Štorch

ČR

Pipi Dlouhá Punčocha

Astrid Lindgrenová

Švédsko

Malý Princ

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry

Francie


* * *2.2 Přiřaď autora II.

doporučený vzdělávací obor

ČJ

doporučeno pro

ZV-2.st., 8.-9. ročník

cíl aktivity

orientace v současné literární tvorbě pro děti 13-16 let, dalším cílem je předložit žákům knihy přiměřené jejich věku, různého zaměření a inspirovat je ke čtení, seznámení s myšlením a styly psaní autorů z různého sociokulturního prostředí

rozvíjené klíčové kompetence

samostatné řešení problémů, využívání komunikativních dovednosti ve dvojici, vyhledávání a třídění informací, využití logických postupů

pomůcky

uvedené knihy (školní knihovna) nebo přístup k internetu

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity


dvojice

popis aktivity:

knihovna:

-žáci obdrží pracovní list s názvy knih, úkolem je knihy v knihovně najít, identifikovat autora, zjistit jeho státní příslušnost,

-je možné zadat další úkoly, např. kdo je ilustrátorem, jména hlavních hrdinů, kde se děj odehrává atd...

učebna s přístupem k internetu:

-žáci vyhledávají údaje o knihách pomocí internetu

Úkol může pokračovat dlouhodobě tím, že v rámci domácí přípravy si žák vybere knihu, kterou si přečte a „podá o ní zprávu“ v některé z příštího vyučovacích hodin.


Tituly:

Seznam přání * Kroniky Pridainu * Gulliverovy cesty * Vinnetou * Holky na vodítku – Jmenuji se Alice * Noční hlídka * Zaklínač * Hoši od Bobří řeky * Upírův pomocník * Intimníček * Dobrodružství Toma Sawyera


Autoři: Eoin Colfer * Mark Twain * Lloyd Alexander * Karl May * Junková Šárka * Jonathan Swift * Darren Shan * Ivona Březinová * Jaroslava Foglar * Terry Pratchett * Andrzej SapkowskiPracovní list pro žáky

Vzdělávací obor: ČJ,literatura

Přiřaď autora

třída:

datum:

Jména členů pracovní skupiny:Vyhledej autory těchto knih. Pokus se zjistit z které země pocházejí (autoři). Zamysli se nad knihou a rozhodni, která by tě zajímala nejvíce a kterou by sis přečetl. Uveď proč.


Název knihy:

Jméno autora:

Země původu:

Seznam přáníKroniky PridainuGulliverovy cestyVinnetouHolky na vodítku – Jmenuji se AliceNoční hlídkaZaklínačHoši od Bobří řekyUpírův pomocníkIntimníčekDobrodružství Toma Sawyera

*

Správné odpovědi:

Název knihy:

Jméno autora:

Země původu

Seznam přání

Eoin Colfer

Irsko

Kroniky Pridainu

Lloyd Alexander

USA

Gulliverovy cesty

Jonathan Swift

Anglie

Vinnetou

Karl May

Německo

Holky na vodítku – Jmenuji se Alice

Ivona Březinová

ČR

Noční hlídka

Terry Pratchett

Anglie

Zaklínač

Andrzej Sapkowski

Polsko

Hoši od Bobří řeky

Jaroslava Foglar

ČR

Upírův pomocník

Darren Shan

Irsko

Intimníček

Junková Šárka

ČR

Dobrodružství Toma Sawyera

Mark Twain

Anglie


* * *


Český jazyk

1.1 Odmítli obsloužit Romy

doporučený vzdělávací obor

Výchova k občanství (VO), Základy společenských věd (ZSV), popřípadě Český jazyk(ČJ)

doporučeno pro

základní vzdělávání 2. stupeň (ZV-2.st.), Gymnázia (G), střední odborné vzdělávací (OV)

cíl aktivity

zamyšlení nad problémy současného světa, uvědomění si lidských práv, tolerance

rozvíjené klíčové kompetence

samostatné řešení problémů, využívání komunikativních dovednosti ve skupinové práci, třídění a zpracování informací, rozhodování

pomůcky

motivační text, pracovní listy, psací potřeby, text Všeobecné deklarace lidských práv

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity

práce ve skupinách

popis aktivity:

Učitel přečte motivační text, rozdělí žáky do svou skupin–advokátních kanceláří. Jedna skupina zastupuje majitelku luxusní restaurace, druhá skupina zastupuje redaktora Mišurce a jeho romské přátele (a bez ohledu na osobní přesvědčení).

Obě skupiny sepíší argumenty na obhajobu svého jednání. Výroky musí být jasné, srozumitelné a pokud možno jednoznačné.

Obě skupiny určí mluvčího.

Učitel zahájí diskusi.

Mluvčí mohou užívat jen argumenty, které již mají sepsané. Argumenty, které členy skupiny napadnou až v průběhu diskuse si poznamenají.

Po ukončení diskuse se skupiny sejdou a proberou to, co je napadlo v průběhu první diskuse.

Mluvčí pak přečtou nové argumenty.

Poté učitel zahájí diskusi, již ne ve skupinách. Každý má právo vyjádřit svůj názor, a může si vybrat pozici buď majitele/majitelky restaurace či skupiny obyvatel, kteří nebyli obslouženi.

Z aktivity není nutné učinit závěr (učitel upozorní na platné zákony).

Závěrem, pokud bude čas, pročíst vybraná ustanovení Všeobecné deklarace lidských práv.

možná úskalí průběhu aktivity:

Nepřipustit rasistické a xenofobní výroky žáků, netolerovat názory porušující lidská práva.Motivační text:

Redaktor chce žalovat restauraci, kde odmítají obsloužit Romy...

Redaktor Českého rozhlasu Jan Mišurec se rozhodl podat trestní oznámení na majitelku restaurace Belvedere v České Třebové.

Byl údajně přímým svědkem případu, kdy personál restaurace odmítl obsloužit Romy.

"O tomto incidentu vím, od Romů jsem dostal oficiální stížnost asi deset dní po události," řekl starosta České Třebové Jiří Pásek. "Přesto se nedomnívám, že jsme rasistickým městem," dodal.

Redaktor podnik navštívil spolu s romským sochařem Eduardem Oláhem a jeho bratrancem Martinem Oláhem.

"Bylo nám řečeno, že obsloužen mohu být jen já, protože jsem bílý, ale ti ostatní ne. Když jsme řekli, že si tam sedneme a že jenom já se napiji, tak nám bylo řečeno, že ne," řekl Jan Mišurec.


zdroj:http://romove.radio.cz/cz/clanek/18694/limit

Pracovní list pro žáky

advokáti majitelky restaurace

Odmítli obsloužit Romy

Jméno mluvčího skupiny:

třída:

datum:


Hledejte, bez ohledu na své osobní přesvědčení, argumenty, které by mohly obhájit jednání majitelky restaurace. Diskutujte o problému. Pokuste se „vžít do její kůže“.

Pracovní list pro žáky

advokáti redaktora se společností

Odmítli obsloužit Romy

Jméno mluvčího skupiny:

třída:

datum:


Hledejte, bez ohledu na své osobní přesvědčení, argumenty, které dávají za pravdu redaktorovi a jeho romským přátelům. Nezapomeňte na zákonné normy našeho státu. Diskutujte o problému. Pokuste se „vžít do kůže klientů“, vyjádřete i pocity.

* * *
.

Umění a kultura

7.2 Malujeme Afriku

doporučený vzdělávací obor

VV

doporučeno pro

G,OV, ZV-2.st.

cíl aktivity

multikulturní obohacování, rozvoj empatie i uměleckého projevu

rozvíjené klíčové kompetence

umění využít dříve poznané, získané informace v rámci uměleckého projevu

pomůcky

barvy, pastely, čtvrtky a jiné malířské a kreslířské potřeby (dle rozhodnutí žáka), pro inspiraci kniha o Africe, vyprávění z Afriky, africké rytmy, hudba, kde to umožní podmínky -prezentace inspirativních fotografií

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity

individuální práce


popis aktivity:

Učitel na začátku hodiny navodí atmosféru, která bude žáky inspirovat.

Téma je Afrika, kontinent horký, šťavnatě zelený (kolem toků velkých řek), ale i vyprahlý a suchý (Sahara), jedna z kolébek civilizace Starověký Egypt, ale také soudobé konflikty, války, bída a hlad, hrozba AIDS, a na druhou stranu prosperující města, jako je třeba Káhira ve stínu pyramid... . Jak si představuješ Afriku?

Můžeš své představy vyjádřit konkrétními postavami, krajinou, situací, ale i městy, či jen pocitově v barvách a abstraktních obrazech.Adekvátně můžeme aktivity rozšířit na jakýkoliv světadíl (Malujeme Asii, Evropu, Ameriku, Austrálii atd...), konkrétní země (Čínu, Kongo, Rakousko,Albánii...), místa (velkoměsta, přírodní krásy atd...). Záleží jen na tom, jaké má vyučující k dispozici materiály pro inspiraci k tvůrčímu vyjádření žáků.

Je vhodně se také inspirovat například programem, který všichni viděli v televizi, nebo besedou, kterou absolvovali ve škole atd...Je vhodné podpořit umělecký projev žáků etnickou hudbou (Africké rytmy atd...)
.

.


9.2 Národní“ pokrmy

doporučený vzdělávací obor

ČP - vaření

doporučeno pro

G,OV, ZV-2.st.

cíl aktivity

teoretické i praktické seznámení s pokrmy různých kultur

rozvíjené klíčové kompetence

využití obecných znalostí v praxi, logické uvažování, praktická příprava jídla

pomůcky

pracovní list, suroviny pro přípravu pokrmů

doba trvání aktivity

teorie – 10 min, s přípravou pokrmu a stolováním 90 min./ dvě vyučovací hodiny

organizace aktivity

práce ve skupinách asi po 5 žácích


popis aktivity:

zahájení – kvíz národních kuchyní, pak žáci připraví dle přesného receptu pokrm konkrétní národní kuchyně (suroviny nakoupeny předem, zajistil učitel)

Možno provést formou soutěže, každá skupina připraví reprezentativní stůl „své“ kuchyně, tabuli možno obodovat.

(poznámka: výuku nutno předem připravit, vhodné, aby žáci předem věděli, který pokrm jim byl přidělen, co budou vařit, aby se mohli o národní kuchyni více informovat a připravit si výzdobu tabule)

Pracovní list pro žáky

Vzdělávací obor: Vaření

Národní“ pokrmy

třída:

datum:

Jména členů pracovní skupiny:


Každý národ, skupina lidí má jistý pokrm, který lze považovat za „národní“, nebo je mu alespoň přiřazován.

Pravdou je, že se často jedná stereotypy, které jsou ale přijímány jako neškodné... například pro ČR je údajně typickým pokrmem vepřo-knedlo-zelo. Kdy jsi tento pokrm naposledy jedl? Jak často jej jíš? Které jídlo je pro tebe typičtější?

K dalším informacím proto přistupuj s jistým nadhledem.

Přiřaď příslušnému „národu“ jeho typické jídlo.


Přiřaď pokrm... zadání

Národ, stát....

Pokrm

Ruská


Slovenská


Korea


Německo


Anglie


ČínaPokrmy:

Brynzové halušky, kuře kung-pao, sendvič, pibimbap, eitopf, boršč.


*
Přiřaď pokrm... správné řešení

Národ, stát....

Pokrm

Ruská

Boršč (baršč)

Slovenská

Brynzové halušky

Korea

Pibimbap

Německo

Eintopf

Anglie

Sendvič

Čína

Kuře kung-pao
Recepty (upravené pro žáky) pro práci ve školní cvičné kuchyni:


Recept boršč. Polévka.

Země původu: Rusko

Ingredience: voda, 200g (silnější plátek) hovězího masa, 200 g vepřového libového masa, mrkev, celer, petržel, 2 rajčata, 2 brambory, paprika, cibule, 100 g zelí (i kysané), 100 g červené řepy (i nakládané), sůl, sladká paprika-koření, pepř-celý, bobkový list 2ks, masox. Lžíce sádla (oleje). Lžíce rajčatového protlaku. Zakysaná smetana.

Základem boršče je vývar z kostí ( my je nahradíme kostkou masoxu) a masa (minimálně dva druhy – hovězí, vepřové) a směs osmažené zeleniny (červená řepa, někdy brambory, mrkev, zelí, cibule...).

Příprava : (asi 45 min)

Do tlakového hrnce (min 5 l) dáme 2 l vody, vhodíme kostku masoxu a začneme vařit. Přidáme dvě-tři kuličky pepře, bobkový list. Maso nakrájené na drobné kostičky osolíme a krátce a rychle osmahneme na lžíci sádla a vsypeme do vařící vody.

Zeleninu omyjeme, nakrájíme na kostičky. Brambory a červenou řepu i zelí (pokud nejsou přírodní, ale nakládané) vhodíme přímo do vody, Ostatní zeleninu vložíme do rozpálené pánve na zbytek sádla. Opět krátce a rychle osmahneme, posypeme mletou červenou paprikou (výrazně to zavoní) a vložíme do vařící polévky. Ideální je tlakový hrnec. Pak už jen vaříme do měkka (asi 30 min).

Část zeleniny se zcela rozvaří, maso by mělo být měkké. Těsně před podáváním vmícháme dvě-tři lžíce rajčatového protlaku a krátce provaříme.

Na talíři zdobíme zakysanou smetanou.

Podáváme s chlebem.


* * *

Recept: Brynzové halušky. Samostatné jídlo.

Země původu: Slovensko.

Ingredience: 0,5 kg syrových brambor, asi 200g polohrubé mouky, 1-2 vejce, sůl, 200g slaniny, 200 g brynzy (tvarohu), zakysaná smetana

Příprava: ( asi 30 min)

Brambory oloupeme a nastrouháme na jemném struhadle. Přidáme sůl, mouku, vejce a důkladně promícháme.

Zatím si dáme vařit vodu do většího hrnce (5 l). Když voda vaří, haluškové těsto do ní protláčíme přes hrubý cedník (na špagety) nebo přes hrubé otvory ve struhadle. Vaříme asi 6-10 min.

Mezi tím si v jiném hrnci rozpálíme slaninu nakrájenou na kousky.

Halušky scedíme a vhodíme je do hrnce s rozpálenou slaninou, stáhneme z ohně a promícháme (omastíme). Do směsi rozdrobíme brynzu (tvaroh) a vmícháme zakysanou smetanu )popř. jí zdobíme na talíři.

(Halušky je možno udělat i „na sladko“ s cukrem či zavařeninou).


* * *

Recept: Pibimbap. Samostatné jídlo.

Země původu: Korea

Ingredience: dva sáčky rýže (vhodná je dlouhozrnná, popř. rýže natural), 2 vejce, mrkev, sterilovaný hrášek, sterilovaná kukuřice, dvě rajčata a dvě papriky, cibule, olej, dva plátky kuřecích prsních řízků, sůl, koření dle chuti.

Příprava (asi 50 min)

Do vody dále dle návodu vařit rýži.

Kuřecí maso nakrájíme na malé kostičky, ochutíme (sůl, popř. paprika) a osmahneme důkladně na oleji s cibulkou. Přesypeme do misky.

Na téže pánvi si osmahneme rajčata nakrájená na drobné kostičky, a také přesypeme do (jiné) misky. Totéž uděláme s paprikou a nakonec i mrkví. každou ingredienci ukládáme do samostatné misky. Dochucujeme opatrně a jemně.

Sterilovanou zeleninu si prohřejeme například nad párou v sítku (samostatně).

Na pánvi připravíme dvě „volská oka“ - na rozpálenou pánev rozklepneme vejce a rychle osmahneme (z hygienických důvodů z obou stran), jemně dochutíme.

Servírujeme najednou. Ryži vtlačíme do vhodné nádoby vypláchnuté vodou (cílem je nízký -široký „kopeček“) a vyklopíme na velký talíř. Nahoru dle vlastního vkusu ukládáme další ingredience včetně šťávy, která z nich vytéká.

Jídlo se konzumuje buď ze společné mísy či si každý nabere do své misky. Je možné dochutit kečupem (ten nám nahradí pálivé omáčky korejské kuchyně).


Pibimbap je korejské národní jídlo. Jedná se o velkou misku s vařenou rýží, na níž jsou nahoře naskládány kopečky různé zeleniny, jak vařené, tak i v syrovém stavu, volské oko a několik kousků vařeného masa, přikládá se miska s ostrou pálivou omáčkou kočchudžang a někdy i polévka z mořských řas mijoguk. Pokrm se jí většinou lžicí a před jídlem se důkladně promíchá.


* * *

Recept: Eintopf -jídlo z jednoho hrnce. Samostatné jídlo.

Země původu: Německo

Ingredience:

Voda, masox,4 brambory, mrkev, petržel, cibule, česnek, zelená petrželka a pažitka, kapusta (asi 300 g), uzenina (asi 300 g), 2 rajčata, 1 paprika, 4 lžíce dětské krupičky, sůl, koření, 1 vejce.

Příprava (asi 30 min.)

Vodu (2 l) přivedeme k varu ve větším hrnci, vložíme masox, koření, nakrájené brambory i zeleninu a uzeninu. Kapustu krájíme na drobné pásky, rajčata krátce spaříme a stáhneme ze slupky, pak krájíme nadrobno. Vaříme do měkka. Cibuli i česnek vaříme celé, pak je vyjmeme.

Hotovou polévku zahustíme za stálého míchání krupicí a vejcem a ještě provaříme. Vejce vléváme do vařící polévky přes vidličku a ihned mícháme, aby se protrhalo do „nudliček“ a tak ztuhlo. V hotovém pokrmu musí „vařečka stát“, tak má být hustý. Zdobíme zelenou petrželkou či pažitkou.


* * *

Recept: Kuře na způsob kung-pao. Samostatné jídlo + příloha rýže.

Země původu: Čína

Ingredience:

Kuřecí řízky (1 ks pro osobu), 100 g vyloupaných čerstvých (nesolených) arašídů, červená paprika -kapie, sůl, sojová omáčka, špetička cukru, olej

Příprava: maso nakrájíme na krátké nudličky, kapii na ještě jemnější nudličky, vhodíme na rozpálenou pánev s olejem a restujeme, za 2-3 min. přidáme arašídy a opět restujeme. Pak zalijeme sojovou omáčkou se špetkou cukru. Řádně promícháme, aby se maso obalilo omáčkou. Pozor, nesmíme spálit! Prohřejeme a stáhneme z ohně.

Doporučuje se podávat s rýží. Ochucujeme na talíři (sůl).

Tento recept má mnoho variant, ale hlavní ingrediencí je kuřecí maso a arašídy. Výhodou je rychlá příprava. Často se podává s pálivými papričkami (my jsme je nahradili běžnou kapií). Sojová omáčka není nutná.


* * *

Recept: sendvič. Samostatné jídlo - svačina

Země původu: Anglie

Ingredience: toustový chléb, výrobek Babiččina sekaná (tepelně opracovaný, vakuově balený výrobek -sekaná, určena ke konzumaci za studena), pekingské zelí, plátkový sýr, rajčata, kečup

Příprava : mezi dva plátky toustového chleba rozložíme dle chuti příslušné ingredience a vložíme krátce do mikrovlnné trouby, aby se sýr jemně zapekl do toustu a dalších pochutin, podáváme se sviží krájenou zeleninou a mlékem


zdroj informací: http://cs.wikipedia.org/wiki/, rodinné recepty, recepty užívané ve školní cvičné kuchyni

.